Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

ĐÊM TRĂNG


ĐÊM TRĂNG

Đêm
Trăng lên.
Mây
Trôi êm.
Trời
Hòa trộn
Pha mầu
Trời vẽ
Long lanh
Từng giọ
t
Sương hôn c
ỏ.
Lung linh
Từng mảng
Cỏ hứng sao.
Này kìa
Hồ rộng
Trang chêu sóng.
Lóng lánh
Mặt hồ
Sóng vồ trăng.
Để thi sĩ
Ngẩn ngơ
Ngây dại
Chẳng thốt nổi lời
Chẳng viết nổi vầ
n thơ…

07/2004
Nguyên Hữu