Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

GỐI KHỔ


GỐI KHỔ
(Thủ vĩ ngâm, nhất vận)

Ta thương gối lẻ những đêm dài
Khắc khoải canh hờn đẫm lệ ai
Lặng lẽ nâng niu mềm thớ vải
Âm thầm chải chuốt nhũn bờ vai

Thu đầy nỗi khổ tình mang lại
Hứng đủ cơn sầu mộng hão phai
Mãn hạ, đông tàn ôm tớ mãi
Ta thương gối lẻ những đêm dài...

20-05-2016
Nguyên Hữu