Thứ Ba, 1 tháng 6, 2004

KHẮC NGHIỆT


KHẮC NGHIỆT

Mưa
Ào ào x
ối xả
Cánh chim nào gư
ng bay,
Gió gào… lao lư
ớt tới
Xô lùm cây lung lay.
Gió vươn tay túm lấy
Cánh chim gầy gượng bay

Liêu xiêu rồi chới với

Rơi xung đường sỏi trơ…
Vn mưa…
Vẫn gió…

Rít gào rợn ghê…
Con chim gãy cánh
Tê dại trong đớn đau
Lết lê gưng bước

Lảo đảo ngã rồi

Thoi thóp chim ơi
Mưa rơi…
Gió thổi…


06/2004
Nguyên Hữu.