Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

MẮT XUÂNMẮT XUÂN

Xuân về
Chim ca líu lo
Tiếng ai hò
Đong đưa trong làn gió
Tr
ời đẹp quá
Trong
Xanh ngắt,
Nắng
Bần thần
Nhìn
Ngắm

Thiếu nữ ngồi

Hong tóc dài
i mái hiên
Hương bưi thơm
Bay bay
Quấn quýt
Làm bướm vàng 
Thẫn thờ
Khiến kẻ khờ ngẩn ngơ
V
ớc qua
Để đôi mắt tiếc
Nhìn mơ màng
Chợt
Vấp bật máu chân…
Không cảm giác
Vì hồn đang khao khát
Mắt liếc nhìn suối tóc ai hong…


07/2004

Nguyên Hữu