Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

NÀNG TRĂNG


NÀNG TRĂNG

Trăng
Long lanh
Nằm hững hờ
trên nước
Kệ mây hùa con sóng vuốt ve…
Trăng
Lả lơi

Ci xiêm y
Trăng tm,
Lóng lánh
Trăng vàng
Lồ lộ…
Rõ…
Tận đáy
Sông.
Để ngẩn ngơ
Bao nhiêu loài 
Cây c
Ngắm nhìn rồi
Bàn tán
Xôn xao.
Ô…
Kẻ lãng du
Đa tình quá
Lại yêu
Rồi
Lại mơn chớn với trăng
Để thèm khát
Chú cá nào thế nhỉ?
Nhảy lên kìa
Cướp giật
Nàng trăng.
Trời thanh vắng
Trăng 
Vẫn tắm
Trăng

Đợi sương
Đ
ến để
Trao tình…

07/2004

Nguyên Hữu