Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

ĐỢI


ĐỢI

Đợi anh
Em vẫn đợi anh
Một mình em đứ
ng nơi này chờ mong
Trông x rồi bỗng chạnh lòng
Em nh
ư liễu rủ
Liễu buồn
Là em…
Nhìn xem

Ngó trước 

Trông sau
Phía Tây rừng núi lặng đầy
Cây rung bởi gió
Cho bầy chim kêu…
Dõi theo
Soi bóng trời chiều
Phía Đông bieent rộng
Mênh mông xa vời…
Anh ơi
Em đợi
Vẫn chờ…
Sao…

Anh…
Chưa về…
Em nhớ…
Em mong…

07/2004
Nguyên Hữu