Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

TIẾNG QUÊ


TIẾNG QUÊ

Lặng lẽ
Thẩ
n thơ
Tôi đ
ng đó,
Đưa m
ắt
Kiếm tìm
Một cánh chim,
Trên trời vắng lắm
Tôi kiếm mãi
Chỉ có
Mây thôi
Vẫn phiêu du
Dong duổi
Đuổi theo làn gió thổi,
Gió
Cứ lang thang
Gió đi mãi
Tìm gì?
Tìm cội nguồ
n…
Ơ…
Không ph
ải đây sao?...
Lặng im…
Buồn bã…
Chiều buông
Trời đi ngủ

Đêm buông màn
Ru ng

Lòng ai,
Đang nhìn ngắm
Lắng nghe
Lặng lẽ
Vẽ trong đầu
Bao nỗi nhớ mong
Trong thu tàn
Đông lắng
Xuân sang
Rồ
i vương mãi oi nồng mùa hạ
Nơi quê ngư
ời
Đầ
y…
Vơi…
K
ỉ niệm
Lắng nghe lòng
Mà…
Tiế
ng quê đang gọi
Cồn cào…
Xạo xục…
Ôi quê ơi…

07/2004
Nguyên Hữu