Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

TÓC RỐI


 TÓC RỐI

Hai mươi tui
Mà tóc em đ
ã rối
Vì sao
ư?
V
ì đã biết giận hờn
Để anh đến
Dịu dàng từng sợi gỡ
Rồi nồng nàn
Nơi đó n hôn vương
Nơi ngan ngát
Mùi hoa c
quê hương
Đ
ể anh yêu
Yêu em nhiề
u như thế
Sao không kệ
Tóc cứ rối nữ
a đi
Hai mươi tu
ổi
Thì kệ
hai mươi tuổi
Yêu vẫ
n yêu
Ư
ớc tóc rối thật nhiều…
Sợ điều chi?
Tình yêu không có tuổ
i
Hai mươi r
ồi
Tóc rối không ngộ đâu…

07/2004
Nguyên Hữu