Tuesday, 26 July 2016

TRANH ĐÊM


TRANH ĐÊM

Đêm
Trăng lên
Ánh trăng vàng
Lành l
ạnh.
Trăng
Lả lơi
Trên sông
Trăng t
ắm.
Sông
Thì thầm
Gọi gió…
Lao xao
Gió đến
Ngẩ
n ngơ
Ng
ắm nhìn.
Lặng im
Không nói
Con đò
Của ai
Ngắm trăng
Trông gió
Lắc đầu
Lặng im.
Mây
Tìm gì?
Ngác ngơ
Bay
mãi
Rồi
Tụ lại
Bàn tán
Những chi?...
Mơ thấy gì?
Chú gà
Mê sảng
Để
Giật mình
Thức giấc
Những lùm cây
Cây
Sực tỉnh
Rớt rồ
i
Sương v
ỡ.
Sương
D
ỗi hờn
Kể lể
Với trăng.
Trăng
Dỗ dành
Sương thôi
H
ết dỗi
i tươi
L
ấp lánh
Long lanh…

07/2004

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment