Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

TRANH XUÂN


TRANH XUÂN

Những mái tranh
Nằm
Im Lìm
Trong nắ
ng.
Làn gió nào
Động khẽ

Những mầm xanh,
Xuân trong lành
Hoa trên giàn
Nhìn
Ngắm…
Hoa dưi vườn
Nhìn 
Ngước…
Lên trêu,
Rồi cưi tươi
Mc cho ong bướm
Trang điểm nụời
Cọ gãi
Những nhụy hoa,
Nắng say sưa
Vuốt ve lá cỏ
Cỏ thì thầm
Rồi lặng im
Nghe dế
Gẩy dương cầm
Những khúc
Mùa xuân…


07/2004
Nguyên Hữu