Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

XÓM BÊN SÔNG


XÓM BÊN SÔNG

Xóm nghèo, xóm nghèo, xóm bên sông
Nhìn trông, nhìn trông con n
ước đục
Hỏi sông  đã thấy bao nhiêu vậy
Để nặng trong dòng những phù sa
Bồi bồi, đắp đắp trôi đâu mãi
Theo gió hắt hiu rụng lá vàng

Kìa hoa thương nhớ, hoa tàn úa

Lặng lẽ rơi hn bên sưn đê
Chiu ơi chạy trốn chi ai thế?
Nắng xế chiều vương giọt lệ buồn
Long lanh đẫm ướt thân cỏ dại
Vương vấn chân ai dõi mắt nhìn…


07/2004
Nguyên Hữu