Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

XUÂN ĐI CHỢ


XUÂN ĐI CH


Đi chợ tôi dậy sớm
Khi trời còn ngủ
ngon
Sương giăng giăng đ
ọng giọt
Trên lá còn long lanh
Cỏ hoa vừa thức giấc
Nhẹ nhành trách mùa xuân
Xuân bần thần khẽ bảo

Tại cỏ hoa chưa yêu

Rồi còn bao nhiêu nữa
Tôi chẳng nhớ hết đâu
Tôi và em đi ch
Mải vui cưi bên nhau
Đâu ging như hoa c
Nở rồi sao chả yêu
Để có hạt sương nh
Cũng kêu trời lạnh ghê…

07/2004
Nguyên Hữu