Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

SÁNG BÊN HỒ


SÁNG BÊN HỒ
(Bát vận đồng âm)

Bóng lặng hồ yên thẩm đất trời
Câu rằng khách quý ở đâu nơi
Sao buồn liễu rủ hoài mong đợi
Để tủi sương thoa chợt nhớ vời

Mấy lá vàng rơi thèm sóng đợi
Vài nhành củi gục ước xuân khơi
Bình yên nhuốm vấy mùa thương hỡi
Ấy lại nao lòng kẻ vãn chơi…

26-06-2016
Nguyên Hữu