Saturday, 17 July 2004

TÌNH YÊU QUÊ NGHÈO


TÌNH YÊU QUÊ NGHÈO

Quê nghèo.
Ừ.
Nghèo thì đã làm sao?
Ta yêu nhau giữa quê nghèo nào em.
Quê nghèo.
Ta vẫn cứ yêu

Tình ta sẽ nở ra nhiều hoa thơm.
Quê nghèo.

Bạc tiền chẳng có
Nhưng t
ình yêu giàu có phải không em?
Quê nghèo.
Như đ
ồi núi cằn khô
Cây ngô vẫn mọc
Vẫn cho bắp mà.
Bắp ngô thử đếm xem nào
Bắp bao nhiêu hạt?
Như ta bấy nhiêu tình.
Ta yêu mảnh đất quê mình
Ta yêu nhau ở quê nghèo
Tuy rằng cằn cỗ
i
Nhưng t
ình ta xanh…

07/2004
Nguyên Hữu

No comments :

Post a Comment