Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

ĐỢI NÀNGĐỢI NÀNG
(Tứ tuyệt)

Đến đón đi chơi đợi mỏi chân
Son son phấn phấn bả nhiều lần
Niềm sầu khắc khoải đầy đôi mắt
Nỗi khổ mong chờ lún mặt sân...

***

Đã nói nhiều lần phấn với son
Trang trang điểm điểm đúng tin đồn

Tâm đồng mộc mạc nhìn càng thích
Ý hợp đơn sơ thấy vẫn ngon...

***

Bảo mãi không nghe áo với quần
Giầy nào chẳng được đợi mềm chân
Ông về cách trở cho son khóc
Lão bỏ chia phôi kệ phấn van...

08.01.2014
Nguyên Hữu