Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

CHỚM ĐÔNGCHỚM ĐÔNG

Hà Nội cuối thu
Hà Nộ
i không mưa
Hà N
ội chớm đông
Hà N
ội tái tê
Giá lạnh đang về
Mây trắng ngủ mê

Giấc mơ xám xịt
Bầu trời thút thít
Khóc đòi mặt trời

Đường vắng nắng rơi
Âm u khô kh
ốc
Cây kia chồi lộc
Ngủ rồi tránh đông.
Thấ
y không rơi rụng
Những cánh bông hoa
Thấy không ngưi qua
Trên đư
ờng vắng lắm
Gió đông đi tắm
“Nóng – lạnh” vừa về
Bình thời gian hỏng
Nom gió buồn ghê
Buồn lạnh lê thê
Tái tê Hà Nội
Mùa đông đã tới…

08/2004
Nguyên Hữu