Sunday, 22 August 2004

CÔ ĐƠNCÔ ĐƠN

Có chú chim
Nhớ nhà
Nhớ lắm…
Nhớ
Quê hương
Nhớ cháy
Con tim…
Có chú chim
Cô đơn
Bu
ồn lắm
Tìm trỗ vắng
Chú…
Khóc…
Một mình…
Có chú chim
Xứ lạ
Lang thang
Trời đông lạnh
Co ro
Lặng lẽ
Nức nở
Cồ
n cào
Đ
ất mẹ
Khát
Một ngày về
Khát lắm
Quê hương…

08/2004
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment