Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NGƯỜI ĐẸP ẢNH


NGƯỜI ĐẸP ẢNH
(Thủ vĩ ngâm)

Em là thiếu nữ của lòng anh
Vấn thoảng hương quê thật mát lành
Một chút xa xưa thành cổ tích
Vài phần hiện thực gợi xuân xanh
Nhiêu thu lặng lẽ gom tình lại
Bấy hạ âm thầm kiếm ái quanh

Ấp mộng đi tìm người đẹp ảnh
Em là thiếu nữ của lòng anh

22-09-2016

Nguyên Hữu