Thứ Ba, 28 tháng 9, 2004

TẠI ANH LÀ THI SĨTẠI ANH LÀ THI SĨ

Em đi trên ph
Phố đông, phố đông
Anh theo bắt giữ
Đầy bóng dáng em
Đừng cười em nhé

Em nhé đừng cười
Tại anh thi sĩ
Yêu đẹp vậy thôi
Bắt dáng em rồi
Đem về nhà vẽ
Những vần thơ tươi
Tặng anh, tượng đời
Thế thôi, thế thôi…

09/2004

Nguyên Hữu