Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2004

TÔI DỆT ÁO THƠ


TÔI DỆT ÁO THƠ

Buồn này, buồn thế, buồn ơi
Tôi ngồi lặng lẽ
Với
Một mình tôi.
Em ơi

Em ở nơi nào?
Sao em chưa đến
Chưa hiện ra anh tìm.
Tình ơi, tình hỡi – lặng im
Căn nhà lạnh vắng im lìm với tôi
Tình rơi
Tình rụng nơi nao
Sao không rụng, không rơi vào nhà tôi
Tình tôi
Tình khát
Tình nồng
Trái tim đỏ hồng
Tình cháy thiêu tôi
Đâu rồi…
Hình bóng em đâu?
Anh chưa tìm thấy chỉ sầu đầy vơi
Trời ơi
Trời hỡi
Trời này
Tôi đây tìm đợi
Chút tình
Đầy – vơi
Để tôi dẹt áo thơ thôi
Mỗi vẫn thơ đượm khối tình
Mũi kim
Chim trời có phải là em
Để tôi tuổi tìm
Bắt giữ lấy em
Đêm ngày
Có quản chi đâu
Lang thang mỏi gối em đâu? – nơi nào?...
Làm sao? – tôi phải làm sao?
Khát khao thiêu cháy
Buồn gào
Tình
ơi…

08/2004
Nguyên Hữu