Thứ Ba, 28 tháng 9, 2004

TÔI NHƯ CƠN GIÓTÔI NHƯ CƠN GIÓ

Tôi như cơn gió
Lang thang
Dong chơi khắp chốn chưa hay
Điểm dừng
Khi vui tôi chạy vào rừng
Leo cây hái quả
Ca cùng bầy chim
Khi vui theo sóng tôi tìm
Mênh mông vời vợi lặng im cuộc đời
Khi vui theo nắng đến nơi
Non cao núi đứng từng đôi trùng trùng
Khi vui về với
Dòng sông
Quê hương
Năm tháng
Ấm êm
Tình người
Khi vui dong duổi mây trời
Thảnh thơi bay mãi khắp nơi ngắm nhìn
Khi vui
Kệ
Lạc phố phường
Trên đường
Rộn rã
Ồn ào
Ngựa – xe…
Vui hơn
Khi
Gặp em yêu
Trái tim rạo rực
Tình khát khao
Em
ơi ta hãy uống nào
Ngây thơ em ngọt
Anh say
Uống đầy
Thích không?
Tôi đấy
Chính tôi
Cơn gió phong tr
ần
Nghèo ấy
Cũng giống tôi
Nghèo nhưng vẫn rất vui tươi
Luôn luôn, sẵn sẵn nụời nở bung…

09/2004
Nguyên Hữu