Thứ Hai, 27 tháng 9, 2004

BIỂN VÀ TÔIBIỂN VÀ TÔI

Biển và tôi
Biển xô bờ cát
Tôi hoang tàn
Trong tan nát buồn đau.
Biển buồn đau

Xa thuyền nên biển thế.
Vì cớ gì?
Giận hờn chi?
Đôi sóng xô nhau
Đuổi xô mãi
Bạc đầu kìa con sóng
Sóng sánh tròng trành
Sóng giận cả tôi sao?
Mà xô đẩy
Lúi dúi này
Tôi ngã
Bồng bềnh tôi
Ôm biển
Biển ôm tôi
Hai kẻ đau
Một đôi kẻ khổ
Chuyện tình yêu
Giọt nước mắt rơi nhiều
Hòa làm một
Thêm mặn, thêm đắng chát
Tan nát rồi
Ôi…
Biển và tôi…

09/2004

Nguyên Hữu