Thứ Hai, 13 tháng 9, 2004

BÌNH YÊNBÌNH YÊN

Suối ơi
Suối chảy
Suối reo
Ngoằn ngoèo dài lắm
Thế rồi

Thế thôi
Dòng sông nuốt suối mất rồi
Con suối giang hồ
Tuổi trẻ dong chơi
Kiêu ngạo cao giọng giữa đời
Có đâu nể phục cuộc đời là chi
Thế rồi
Cũng chỉ thế thôi
Dòng sông lòng mẹ suối ơi quê mình
Bồng bềnh
Sông nhẹ
Vuốt ve
Suối ngoan suối ngủ trong tình mẹ ru
Bốn mùa
Xuân
Hạ
Thu
Đông
Êm êm bên mẹ xuôi dòng à ơi…
Mẹ con ra đến biển rồi
Ấp ôm biển hát muôn đời bình yên…

09/2004

Nguyên Hữu