Thứ Hai, 13 tháng 9, 2004

CHIỀU XUÂNCHIỀU XUÂN

Trời chiều nắng vướng mùa xuân
Áng mây
Đuổi bắt
Chân trời xa xa
Và anh

Anh đã gặp em
Anh vui khi đó
Trên trời rất xanh
Kìa đôi mắt sáng long lanh
Tóc bay trong gió, tóc xanh hương đời
Môi tươi
Gò má ửng hồng
Đào xuân bung nở đẹp không bướm vàng
Vội vàng
Ong đến
Phân bua
Rồi tranh dành bưm say sưa hút kìa
Xẻ chia
Không thể em ơi
Gió đi đi gió, nắng thôi đi nào
Đôi môi
Em chỉ trao tôi
Sao đến dành giật
Tôi ghen đây này
Em là…
Là của riêng tôi
Biết chưa nắng gió đất tròi biết chưa
Phân bua
Đừng giống ong kia
Xẻ chia
Không thể
Nài nì mà chi
Đi nào
Nắng gió đi nào
Tôi trao nắng gió cả trời mùa xuân…

09/2004
Nguyên Hữu