Thứ Tư, 15 tháng 9, 2004

HOA XƯA


HOA XƯA

Hoa xưa tàn rồi
Hàng cây cũng đôi lần thay lá
Thu đi và thu đến
Vẫn lặng lẽ bên tôi
Vẫn bần thần ngơ ngác

Khi trông tôi vẫn mang vác khối tình
Khối tình buồn
Khối tình đau
Khối tình ngày đêm đè nặng
Chĩu vai gầy
Nén ép trái tim tôi
Trái tim ơi
Phải chăng đang rỉ máu?
Khiến tôi này
Thấy xót đến dại tê
Tôi rời rã, mê man, vật vã
Tan rữa rồi
Hoa xưa…

09/2004
Nguyên Hữu