Thứ Hai, 27 tháng 9, 2004

ĐÔI KHI TA BUỒN


ĐÔI KHI TA BUỒN

Ta buồn
Ta đi lang thang
Thấy đời nhẹ lắm
Mong manh thôi mà.
Sương sa

Văng vẳng khúc ca
Yêu thương dài sợi
Tình vương tơ đầy.
Khói bay
Khói ảm tới đây
Mơ h như cõi thiên đường thênh thang
Vội vàng rũ bỏ
Vội vàng
Đa mang chi cõi phồn hoa lợi quyền
Bình yên
Xếp gối
Riêng ta
Dẫu biết đó là
Giấc mộng
Thoảng qua
Chỉ thế thôi
Mãn nguyện rồi
Lang thang ta bước
Biết ta
Vẫn buồn…

09/2004
Nguyên Hữu