Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

ĐỪNG NGOẢNH LẠIĐỪNG NGOẢNH LẠI

Đừng ngoảnh lại sau lưng
Rồi lưỡng lự từng bước
Để đầu lại thầm ước
Ngày xưa… những ngày qua…

Tháng ngày trôi qua ta

Vòng tuần hoàn mới lạ
Luyện tâm hồn sỏi đá
Tồn tại với thời gian…

Ta ôm ấp đại ngàn
Vầy vò cho biến dạng
Trong câu thơ tặng bạn
Cũng như tặng cuộc đời…

Lang thang mãi không thôi
Buồn – vui đừng ngoảnh lại
Xa bến dài mà hãi
Ta ngồi với ta thôi…

17-09-2016
Nguyên Hữu