Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2004

BỜ VÀ TÔI


BỜ VÀ TÔI

Thẫn thờ chỉ có đôi bờ
Nhìn theo dòng chảy dòng vờ ngó lơ
Cào chi?
Cấu mãi hai xườn
Để bờ nhăn nhó

Ngoằn ngoèo
Bờ đau…
Bờ đau
Máu chảy trong dòng
Dòng xuôi máu chảy nặng dòng bờ ơi
Dòng xuôi trôi mãi biển rồi
Bờ đau
Bờ lặng
Bờ buồn bờ thôi…
Bần thần
Tôi
Đứng nhìn trông
Mông lung
So ví phải tôi là bờ
Ơ… hờ…
Trùng hợp thế ư?
Thật hư, mờ ảo
Mơ màng riêng tôi
Bờ - tôi, hai kẻ nơi này
Nhìn theo bóng dáng
Nơi nào
Xa xa…

09/2004

Nguyên Hữu