Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2004

CHIA TAYCHIA TAY

Xa nhau
Anh biết ta buồn
Xa em
Anh biết anh đau lắm này
Lời em gió cuốn bay bay

Bay xa
Xa lắm
Xa càng thêm xa
Em là – là thế đó em?
Ví von
So sánh
Em cân cả tình
Ha… ha…
Một trái tim vàng
Làm sao sánh đưc túi vàng người ta
Đành thôi… em
Chia tay
Tình em không bán đâu mà
Em ơi
Tình anh chỉ tặng không thôi
Cho người chân trọng
Tôn sùng tình yêu…

10/2004
Nguyên Hữu