Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2004

ĐÊM THUĐÊM THU

Mất em
Tôi mất em rồi
Em đi theo người
Em nỡ bỏ tôi
Em đi

Đêm vắng
Mưa rơi
Lời yêu cũng bỏ tôi và theo em
Tôi buồn
Đêm thức
Đêm dài
Lời ai thổn thức những bài tình xa
Nào là đau kh
Nữa là đắng cay
Tôi đây tôi hiểu
Đêm này khóc ư?
Tình ta đâu phải gió thu
Thoảng qua như thế
Xôn xao
Lá vàng
Vâng, vâng… đúng, đúng… thu sang
Vang vang cư
ời đấy với hàng lệ rơi
Thu ơi từng giọt ngậm ngùi
Em vui
Có biết
Đêm buồn
Là tôi…

09.2004
Nguyên Hữu