Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2004

GIAO MÙAGIAO MÙA

Hững hờ làn gió đi đâu
Để cho con nước đục ngầu phù sa
Sóng buồn gào khóc vời xa
Xô con đò nhỏ
Nhấp nhô

Giữa dòng
ợng vời ông lái
Ông ơi
Khắc nghiệt cuộc đời
Trời đất mênh mông
Sông sâu
Sông rộng
Sông dài
Có thương ông lái giữa dòng buồn đau
Mùa thu ơi
Thấy không này
Tới ngay hàn gắn mối tình mùa sang…

10.2004

Nguyên Hữu