Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2004

TƠ TÌNH MÙA XUÂNTƠ TÌNH MÙA XUÂN

Ngập ngừng anh nói yêu em
Long lanh ánh mắt
Em
Kìa thẹn ghê
Lời yêu trước gió xuân về

Gió xuân cướp giật
Thì thầm với em
Nắng xuân lại cũng dừng xem
Để má em đỏ
Để anh lây này
Hồng hồng
Đỏ đỏ
Tình ngây
Đôi ta say uống ngọt đầy trời xuân…

09.2004
Nguyên Hữu