Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2004

XỨ NGƯỜIXỨ NGƯỜI

Gió ơi…
Sao gió lại buồn
Để đau dòng nước đỏ ngầu thế kia
Gió ơi…
Gió hãy vui đi

Để cho con nước lại xanh tươi mầu
Phải không
Sao lại lắc đầu
Không phải tại gió
Phải đâu tại trời
Mênh mông vời vợi tại người mình ơi
Mình buồn
Trời - đất cũng buồn
Buồn luôn cơn gió
Quặn đau luôn dòng
Sóng xô con sóng trong lòng
Bôn ba xứ lạ
Ai ngư
ời nhiều vui…

10.2004
Nguyên Hữu