Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2007

BƠ VƠBƠ VƠ

Trời mưa…
Vắng bóng bạn hiền
Quanh tôi chỉ có nỗi buồn
Lẻ loi.
Muốn vui… ôi hỡi cuộc đời

Trêu đùa, hành hạ, tơi bời, xác xơ…
Bơ vơ
Xứ lạ
Quê người
Tìm đâu?
Tôi hỏi: “tìm đâu? Bạn hiền”…

08-2007
Nguyên Hữu