Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

ĐIẾU BÁT TÌNH YÊU


ĐIẾU BÁT TÌNH YÊU

Đã chót thương ai phải ẵm bầu
Chàng đừng giấu gậy lặng xoa râu
Buồn ông xóm cạnh chờ nghe pháo
Tội cụ nhà bên hóng rú tầu
Hãy đến bên em - say mấy cuộc

Đừng xa bỏ thuốc – mộng muôn lầu
Vê nào cục nhỏ vun đầu lỗ
Rít lấy liêu trai khoái vạn chầu…

26-12-2016
Nguyên Hữu