Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

LẶNG ĐÔNG
LẶNG ĐÔNG

Đông về rồi – đong xứ người thật lạnh
Bờ môi khô – đôi mắt gánh sầu đời
Vài đông qua ta đi kiếm nụ cười
Mà u ám một vùng trời tê tái…

Lại động đông tìm đường về dài mãi

Một bài ca cũ lời hoang hoải
Vùng trời mơ
Ta khóc lặng từng giờ…

Lại một đông ta gieo những vần thơ
Một đông mới – lời thơ vẫn cũ
Một mù đông – một người không ngủ
Bên nhau…

08-11-2016
Nguyên Hữu