Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

LỜI YÊULỜI YÊU

Anh đã khóc
Con tim anh buốt giá
Cũng vì em
Vì em… đó em yêu
Em không hiểu

Hay em không chịu hiểu
Mà vẫn gieo cho anh những sầu đau.
Ôi đêm nay
Con tim anh lại thế
Nó nhớ những gì?
Nó nhớ về em
Nó nhớ lần hai ta mới quen
Nó nhớ những lần ta thì thầm ta nói
Những lời yêu thật khẽ
Những nụ hôn thật nhẹ
Thật êm ái
Chạy dài theo gió,
Gió dong chơi
Chạy mãi
Cuối trời…
Tuột mất rồi
Trái tim anh ở lại
Không theo kịp rồi…
Cứu với…
Trái tim tôi…
Đau ngồi ôm tôi
Tôi ôm trái tim ru khẽ
Nghẹn nấc tim rồi
Ôi… những lời yêu
Tôi không hiểu
Vẫn bây giờ không hiểu
Nên suy tư
Đau đớn
Lời yêu…

03-2010

Nguyên Hữu