Thứ Tư, 10 tháng 11, 2004

MÊ MAN KỈ NIỆMMÊ MAN KỈ NIỆM

Chia tay em
Chia tay tình đầu
Chia tay em
Chia tay ngọt ngào
Ta đã trao nhau.

Chia tay em
Anh về ôm sầu nhớ
Tê tái con tim
Thổn thức lần tìm
Hơi ấm em
Nụ hôn êm ngọt
Nữa phập phồng
Anh uống những hương trinh
Ôi đê mê
Ôi mê man kỉ niệm
Ngọt rồi cay lại đắng đắng thế này
Ôi men say
Này những cơn say
Tròng trành chếnh choáng lại ngây bần thần
Ta một lần đã thích một lần
Rồi chia tay người ấy đã xa
Để quanh ta đọng đầy giọt đắng
Trong nỗi đau này với những cơn say
Ta cuồng quay thực hư lẫn lộn
Nụ hôn em ngọt…
Ta lại rót chén say…

11-2004

Nguyên Hữu