Thứ Hai, 8 tháng 11, 2004

NÔN NAO HOA GẠONÔN NAO HOA GẠO

Rụng rơi
Bông gạo rụng rơi
Đỏ tươi đầy gốc gạo ơi vẫn cười
Làng tôi cháy một góc trời
Cháy luôn mặt đất

Rực lòng
Người xưa…
Ngày xưa
Hoa gạo tháng ba
Nỗi lo thóc gạo
Nao lòng gạo ơi
Chạy ăn từng bữa hụt hơi
Nhịn ăn, ăn ít… đúng rồi ngày xưa
Bây giờ thay đổi dư thừa
Trốn ăn từng bữa nữa là nhịn ăn…
Gạo ơi
Ai những bần thần
Cái thời xưa ấy ai ngồi cùng ôn…

11-2004
Nguyên Hữu