Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

VÔ ĐỀVÔ ĐỀ
(Song thất lục bát)

Phố khuya lạnh mình anh vội bước
Ngọn gió đùa bọng nước hong sương
Cô liêu vấy ảm con đường
Bước chân cô độc chạnh thương kiếp người

29-11-2016

Nguyên Hữu