Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

ANH ĐI 2ANH ĐI 2

Anh đi nhớ nét xuân thì
Thằng cu tí đạp nhăn gì hả em
Vừa quen hơi ấm thế nên
Dậy đòi xoa vuốt sợ quên thôi mà
Anh đi anh đã dặn là

Nhớ xoa con nhé
Xoa nhiều hộ anh
Thu trong
Thu ngọt mát lành
Cuộc sống nghèo khó nên đành ra đi
Mùa thu? Mùa vửa nhăn gì
Xót xa thương hả? hì hì đùa thôi
Quay đi nuốt trọn ngậm ngùi
Ậy!!!... trời vẫn thấy – lệ tơi tả buồn…

30/09/2013

Nguyên Hữu