Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

ANH ĐI 3ANH ĐI 3

Anh đi thơ thẩn theo đi
Ấp ôm mơn mởn thơ thì làm sao
Ngọt ngào nàng cứ vờn chao
Xoắn sa xoắn xít đi vào hồn anh
Ngợp trời thu ấy trong lành
Vợ anh mà biết tan tành nàng ơi
Tình anh bây giờ chẻ đôi
Nửa dành cho vợ, nửa dành nơi thơ
Nửa vợ thì phải công khai
Nửa thơ vụng trộm bi hài lắm cơ
Ấp ôm mơ cõi Thái lai
Hai ta giống lắm... hai ta ngoại tình...

30/09/2013

Nguyên Hữu