Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

ANH ĐIANH ĐI

Anh đi em nhé đợi chờ
Rèm thưa phòng kín hững hờ gối chăn
Đêm khuya trăn trở dỗ dành
Tơ vương mộng cõi an lành... nhớ em
Ngoài trời gió vẫy vùng đêm
Em đừng thao thức mà ra bên ngoài
Thu vương, thu nhớ, thu hoài
Dặn lòng em nhé - mốt mai anh về...

30/09/2013

Nguyên Hữu