Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

ANH VỀ 3ANH VỀ 3

Anh về ôm ấp giấc mơ
Vần thơ ứa nghẹn - mắt nhoen nhoẹt nhòe
Mừng mừng tủi tủi đến khờ
Ghì ôm hôn hít đợi chờ bấy lâu
Đi gì đi lắm những đâu?
Vạch xem, ngửi hít nào đâu có gì
Anh đi về vẫn nguyên xi
Cầm hộ cái áo anh đi cất đồ...
Vợ cười pha nước ấm chờ
Giúp anh rũ bụi đường đời lấm lem
Xức thơm hương quyện đời em
E hèm... mai mốt... Ứ thèm đi chơi...

28/09/2013

Nguyên Hữu