Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

ANH VỀ 4ANH VỀ 4

Anh về ấm cúng đợi chờ
Mâm cơm đượm nỗi đợi chờ vợ yêu
Bát đũa mong nhớ rất nhiều
Chạm va khe khẽ mà kêu tươi đời
Miệng cười chúm chím: anh ơi
Mắt đưa lúng liếng anh xơi nhiều vào
Bữa cơm đượm lắm khát khao
Và lòng chung thủy ngọt ngào vợ yêu
No nê trăn trở đôi điều
Nên đi hay ở... vợ chiều thế kia...

28/09/2013

Nguyên Hữu