Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

BƯỚM – ANHBƯỚM – ANH

Bướm anh bậu bấu lá gầy
Khoe vòi hút ghẹo vơi đầy ban mai
Chán rồi bay dạo THÁI LAI
Lâng lâng say cảnh BỒNG LAI - THIÊN ĐƯỜNG...

04-09-2013

Nguyên Hữu