Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

BƯỚM – ANHBƯỚM – ANH

Bướm anh bậu bấu lá gầy
Khoe vòi hút ghẹo vơi đầy ban mai
Chán rồi bay dạo THÁI LAI
Lâng lâng say cảnh BỒNG LAI - THIÊN ĐƯỜNG...

04-09-2013

Nguyên Hữu