Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

CA SĨ – EM



CA SĨ – EM

Tôi và em
Ai người biết nhỉ
Bên nhau
Chỉ là bạn thân thôi.

Bao năm rồi
Tình bạn bền khăng khít
Năm tháng trôi
Cũng nếm hết ngọt bùi
Như vai tôi
Biết bao lần vương đó
Thổn thức em – và…
Em kể lể tình em
Em đâu biết
Em như ca sĩ hát
Bản nhạc buồn
Với tâm trạng của em.
Ca sĩ – em…
Em đâu có biết
Khan giả này
Buồn…
Trước tâm trạng của em
Em đâu biết
Khán giả này mong ước
Được một lần
Vui…
Được ca hát cùng em…
Ôi đêm trường
Ca sĩ khờ ngon giấc
Bản nhạc buồn
Thao thức
Hát ru nhạc sỹ
Đồ… pha…

08-2013
Nguyên Hữu