Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

CÁM ƠN NGƯỜICÁM ƠN NGƯỜI

Cám ơn những lời xỉ vả
Cám ơn lạnh nhạt những đuổi xua
Để tôi bừng tỉnh vừa đủ thấy
Vần thơ vẫn vậy – vẫn đong đầy
Vật chất xưa nay đày hồn nặng

Thơ phú nhẹ bay những tháng ngày
Cám ơn người để tôi tìm lại – thấy
Cảm giác thơ rơi thắm đất trời…

09-2013

Nguyên Hữu