Thứ Năm, 25 tháng 9, 2003

CÂU CHUYỆN TRẦU CAUCÂU CHUYỆN TRẦU CAU

Nhà anh lại ở đầu làng
Nhà em thì ởới làng cuối đê
K
đường thì cũng hơi xa
Nhưng mà ngh
ĩ lại chỉ bằng sải tay
Nhà anh có dãy cau này
Nhà em lại có giàn trầu xanh xanh
Cả làng chỉ có nhà anh

Và nhà em nữa song hành trầu cau
Nào ai cưới hỏi những đâu

Đều qua nhà anh, đều ghé nhà em
Trầu em lại với cau anh
Chúc mừng hạnh phúc những đôi vợ chồng...

Cau trầu ai nỡ tách đâu
Em không làm vy... nhưng đành thế sao?

Em mang đâu những câu cau
Về trồng từng dãy ngay bên giàn trầu
Để anh lặng với cau anh
Đứng nhìn cau rủ - cau buồn với anh...

09/2003
Nguyên Hữu