Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

CÂY GIÀCÂY GIÀ

Cây già cằn cỗi bởi chờ mong
Ngóng trông năm tháng rối tơ lòng
Sóng xô đời đổ vô vàn khổ
Ủ rũ hoa trau nát cánh nhàu
Ôm lấy nỗi đau vò võ gió
Dưng dửng người qua mắt sỏi trơ
Thẫn thờ, thoang thoảng hương thơm gượng
Dụ dỗ kẻ khờ thẫn thờ thơ...

04-09-2013
Nguyên Hữu