Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

DÂNG HIẾNDÂNG HIẾN

Ôi hương đời có rất nhiều mới lạ
Thu sắp qua có phải thu dâng ta
Tấm thân ấy ngọc ngà buông thả
Nức hương đời - trời đất bao la
Uống đi ta chén rượu nồng ân ái
Mai thu qua nhỡ thu đòi lại
Tiếc rẻ rồi lại trách thu - ta...

01/10/2013

Nguyên Hữu